Hakkımızda


Ekovizyon Peyzaj, 2006 yılında ‘Ekol Peyzaj’ adıyla şahıs şirketi olarak Antalya‘da kurulmuş, 2008
yılında üretim, proje, uygulama, bakım ve danışmanlık alanlarında hizmet vermek üzere Limited
şirketleri’ne dönüştürülmüştür. İçinde bulunduğu Akdeniz bölgesinin iklim ve coğrafi avantajlarını
tecrübeyle harmanlayarak üretimde yüksek standartlar sağlanmıştır. Bu süreçte süs bitkisi üretiminde
daima yenilik, çeşitlilik ve kalite esas alınmıştır. Bunu gerçekleştirmek adına hem yurt içindeki hem de
yurtdışındaki profesyonellerle iş birlikleri yapılmaktadır.
Bunun yanında peyzaj mimarlığının verdiği sorumluluklarla birlikte içinde bulunduğumuz proje,
uygulama, bakım ve danışmanlık alanlarında da bütüncül bir bakış açısı benimsenmiştir. Bu bakış açısı
ile kültürel, sosyal ve ekolojik değerler gözetilerek özgün ve sürdürüebilir bir çalışma ortaya koymayı
amaçlıyoruz.
İçimizde barındırdığımız ve 29 yıllık tecrübeyle kazandığımız bu değerleri yenilik ve kalite ile
buluşturarak mesleğimizi üst seviyelere taşımak ve gelecek nesillere yaşabilir bir dünya bırakmak adına
katkı sağlamayı hedefliyoruz.